Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-25 12:06:32 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-05-23 13:47:52 Ogłoszenia / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka siatkowa – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r. Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-05-23 13:27:58 Ogłoszenia / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r. Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-05-23 13:27:08 Malowanie cienkowarstwowe jezdni dróg powiatowych / wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Malowanie cienkowarstwowe jezdni dróg powiatowych" Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2017-05-23 13:05:07 2017 / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Krzysztof Zając Publikacja artykułu
2017-05-23 13:03:53 2017 / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Krzysztof Zając Edycja artykułu
2017-05-23 12:59:57 2017 / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Krzysztof Zając Publikacja artykułu
2017-05-23 08:59:28 2017 / 2017 Adam Maciejczak Edycja artykułu
2017-05-22 14:06:09 2017 / Ogłoszenie Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-05-22 14:00:48 2017 / Ogłoszenie Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
Do góry