Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-18 12:03:28 Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przysuskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Przysuskiego Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-09-18 10:39:37 Zakup wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Borkowicach / Zakup wyposażenia dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Borkowicach Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-09-17 14:10:35 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych lub ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-09-14 15:19:03 Budownictwo / Zgoda właściciela na rozbiórkę Adam Maciejczak Publikacja artykułu
2018-09-14 15:18:26 Budownictwo / wniosek o wydanie dziennika budowy Adam Maciejczak Publikacja artykułu
2018-09-14 15:17:41 Budownictwo / druk zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę Adam Maciejczak Publikacja artykułu
2018-09-14 15:15:12 Budownictwo / Oświadczenie o braku zastrzeżeń Adam Maciejczak Publikacja artykułu
2018-09-14 13:42:39 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych Łukasz Pawlikowski Edycja artykułu
2018-09-14 11:51:57 2018 / Zawiadomienie o możliwości i terminie składania przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wniosków w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Brudnowska (gmina Wieniawa) Krzysztof Zając Publikacja artykułu
2018-09-13 12:26:23 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
Do góry