Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-17 17:54:58 2017 / Zawiadomienie Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-11-17 13:46:25 2017 / 2017 Adam Maciejczak Edycja artykułu
2017-11-17 13:39:41 2017 / 2017 Adam Maciejczak Edycja artykułu
2017-11-17 09:56:38 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji zadań inwestycyjnych / Zadanie Nr 1 – Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Zadanie Nr 2 – Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2017-11-16 14:23:01 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o wznowieniu znaków (wyznaczeniu punktów) granicznych Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-11-16 13:49:52 Sprzedaż 2 pojazdów do demontażu. / Sprzedaż 2 pojazdów do demontażu Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2017-11-15 14:11:53 Opracowanie graficzne, skład i druk gazety pn. Ziemia Przysuska / Opracowanie graficzne, skład i druk gazety pn. „Ziemia Przysuska” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w roku 2018. Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2017-11-15 14:05:37 Badanie sprawozdania finansowego SPZZOZ w Przysusze / Badanie sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Przysusze za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie sprawozdania z badania za poszczególne lata. Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2017-11-15 09:58:22 Usługa organizacji wyjazdów/wycieczek edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze w ramach realizacji projektu „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” / Usługa organizacji wyjazdów/wycieczek edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze w ramach realizacji projektu „Ucząc się w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, inwestuję w swoją przyszłość” Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2017-11-13 13:17:17 Ogłoszenia / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Łukasz Pawlikowski Edycja artykułu
Do góry