Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-03-22 11:24:11 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-03-22 08:10:44 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-03-22 08:08:27 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-03-21 15:10:29 2018 / 2018 Adam Maciejczak Edycja artykułu
2018-03-21 11:41:37 Wykonanie pięciu remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego / Wykonanie pięciu remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego. Zadanie nr1: DP Nr 1694W od km 5+701 do km 7+120; Zadanie nr2: DP Nr 3304W od km 0+028 do km 1+119; Zadanie nr3: DP Nr 3306W od km 0+006 do km 0+656; Zadanie nr4: Nr 3340W od km 6+294 do km 6+866; Zadanie nr5: DP Nr 3339W od km 4+487 do km 4+687; Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-03-21 10:49:25 Wykonanie instalacji odgromowej budynku zabytkowego spichlerza w miejscowości Borkowice dz. Nr Ew. 616/9 powiat Przysucha / Wykonanie instalacji odgromowej budynku zabytkowego spichlerza w miejscowości Borkowice dz. Nr Ew. 616/9 powiat Przysucha Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-03-20 12:02:22 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-03-20 11:16:26 Usługa aktywizacji zawodowej uczestników projektu Zmień Swoje Życie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Usługa aktywizacji zawodowej uczestników projektu Zmień Swoje Życie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-03-19 12:12:46 Wykonanie pięciu remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego / Wykonanie pięciu remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Przysuskiego. Zadanie nr1: DP Nr 1694W od km 5+701 do km 7+120; Zadanie nr2: DP Nr 3304W od km 0+028 do km 1+119; Zadanie nr3: DP Nr 3306W od km 0+006 do km 0+656; Zadanie nr4: Nr 3340W od km 6+294 do km 6+866; Zadanie nr5: DP Nr 3339W od km 4+487 do km 4+687; Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-03-17 10:29:45 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, ustalenia przebiegu granic działek oraz przyjęcia granic określających przebieg granicy nieruchomości Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
Do góry