Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-25 15:15:24 Całodobowe usuwanie pojazdów z dróg terenu Powiatu Przysuskiego / Całodobowe (przez 7 dni w tygodniu) usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Przysuskiego w przypadkach określonych w art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla tych pojazdów Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2017-07-25 13:13:06 2017 / Zabieglik Anna Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-07-25 13:11:59 2017 / Włodarczyk Piotr Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-07-25 13:11:15 2017 / Milcarz Małgorzata Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-07-25 13:10:11 2017 / Kwintal Halina Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-07-25 13:08:55 2017 / Kobalczyk Magdalena Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-07-25 13:08:18 2017 / Grudziecki Kazimierz Łukasz Pawlikowski Edycja artykułu
2017-07-25 13:07:13 2017 / Gruszczyńska Małgorzata Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-07-25 13:06:38 2017 / Grudziecki Kazimierz Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2017-07-25 12:48:22 2017 / Żytniak Elżbieta - dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
Do góry