Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 12:48:50 Plany postępowań / Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Powiat Przysuski przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018 Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-01-16 12:22:33 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudowami dróg powiatowych : Zadanie Nr 1 - Nr 3312W. Zadanie Nr 2 - Nr 3333W, Nr 3332W / Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizację zadań – Zadanie nr1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3312W Potworów-Rdzuchów Kol.-Bąków-Przystałowice Małe od km 0+008 do km 2+432 i od km 5+325 do km 8+174; Zadanie nr2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3333W Komorów-Skrzynno od km 0+000 do km 1+969 i Nr 3332W Janików-Sokolniki Suche-dr Nr 12 od km 5+902 do km 5+995 oraz od km 0+025 do km 1+760 Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-01-16 12:13:52 Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa / Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-01-15 14:22:50 Wyniki / Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Przysusze Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-01-15 14:22:24 Wyniki / Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Przysusze Łukasz Pawlikowski Edycja artykułu
2018-01-15 14:20:08 Wyniki / Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Przysusze Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-01-15 14:17:44 Wyniki / Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Przysusze Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2018-01-12 13:41:48 Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa / Realizacja zadania inwestycyjnego pn: – Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa. Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2018-01-12 10:23:06 Wykonanie zadań: Zadanie nr1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3312W Potworów-Rdzuchów Kol.-Bąków-Przystałowice Małe od km 0+008 do km 2+432 i od km 5+325 do km 8+174; Zadanie nr2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3333W Komorów-Skrzynno od km 0+000 do km 1+969 i Nr 3332W Janików-Sokolniki Suche-dr Nr 12 od km 5+902 do km 5+995 oraz od km 0+025 do km 1+760 / Wykonanie zadań: Zadanie nr1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3312W Potworów-Rdzuchów Kol.-Bąków-Przystałowice Małe od km 0+008 do km 2+432 i od km 5+325 do km 8+174; Zadanie nr2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3333W Komorów-Skrzynno od km 0+000 do km 1+969 i Nr 3332W Janików-Sokolniki Suche-dr Nr 12 od km 5+902 do km 5+995 oraz od km 0+025 do km 1+760 Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
Do góry