Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 15:08:26 Zawiadomienia o ustaleniu granic / Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2019-01-18 15:07:26 Ogłoszenia / Informacja Łukasz Pawlikowski Edycja artykułu
2019-01-18 15:06:10 Ogłoszenia / Informacja Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2019-01-18 15:04:47 Ogłoszenia / Informacja Łukasz Pawlikowski Publikacja artykułu
2019-01-18 14:31:00 2018 / 2018 Adam Maciejczak Edycja artykułu
2019-01-18 12:36:54 Zadanie Nr 1 – Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Przysusze. Zadanie Nr 2 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Przysusze / Zadanie Nr 1 – Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Przysusze. Zadanie Nr 2 – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących Starostwa Powiatowego w Przysusze Grzegorz Borycki Publikacja artykułu
2019-01-17 12:09:21 Rejestry publiczne / WYKAZ Z REJESTRU STACJI KONTROLI POJAZDÓW PROWADZONEGO PRZEZ STAROSTĘ PRZYSUSKIEGO Łukasz Pawlikowski Edycja artykułu
2019-01-17 12:04:39 Rejestry publiczne / WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW NA TERENIE POWIATU PRZYSUSKIEGO –STAN NA DZIEŃ 01.01.2019 R. Łukasz Pawlikowski Edycja artykułu
2019-01-16 11:49:57 2018 / Zawiadomienie o możliwości i terminie składania przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wniosków w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Sulgostów (gmina Klwów) oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Sulgostów (gmina Klwów) Krzysztof Zając Publikacja artykułu
2019-01-14 08:28:21 Opracowanie graficzne, skład i druk gazety pn. „Ziemia Przysuska” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w roku 2019. / Opracowanie graficzne, skład i druk gazety pn. „Ziemia Przysuska” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w roku 2019. Grzegorz Borycki Publikacja artykułu