Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Przysusze mogą skorzystać z pomocy:

  • wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej,
  • pracownika Starostwa przeszkolonego w zakresie posługiwania się językiem migowym – znajomość języka migowego w stopniu podstawowym,
  • lub wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
2012-11-16 13:01:03
Informacja dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 8+221

2018-01-05 12:00:33
Informacja o planowanej realizacji zadania inwestycyjnego

 Informacja Zarządu Powiatu Przysuskiego o planowanej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3329W Potworów – Jamki – Skrzyńsko od km 19+138 do km 19+912.
2013-01-07 09:25:39
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu w Przysusze

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu w Przysusze
2012-02-06 13:09:10
Informacja o pracy Urzędu w dniu 24 grudnia 2007 r

Informacja o pracy Urzędu w dniu 24 grudnia 2007 r
2007-12-21 09:18:11
Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu „WSPARCIE NA START” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15.

2016-01-14 17:26:34
Informacja o wyniku pisemnego przetargu

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT W DNIU 28.03.2018 R.

2018-03-28 14:05:35
Informacja Starosty Przysuskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów

Starosta Przysuski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 7d ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) informuje o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach: Rusinów, Potworów, Klwów, Borkowice, Wieniawa, Odrzywół, Gielniów, Przysucha – obszar wiejski.
2012-08-24 12:44:37
Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA
STAROSTY PRZYSUSKIEGO
z dnia 23.03.2016r
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2016-03-23 11:40:14
Informacja Zarządu Powiatu Przysuskiego

Informacja Zarządu Powiatu Przysuskiego
2012-02-01 10:31:07
Do góry