Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z przeprowadzonego II ograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę z możliwością sprzedaży nieruchomości rolnej Starostwa Powiatowego w Przysusze

Informacja z przeprowadzonego II ograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę z możliwością sprzedaży nieruchomości rolnej Starostwa Powiatowego w Przysusze.

2018-07-17 11:42:29
Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego

Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego położonej w Przysusze przy ul. Partyzantów 6A, oznaczonej jako działka nr 4335 o pow. 0,0856 ha, objętej KW RA1P/00011748/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

2018-07-17 11:41:20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PDD NAZWĄ: UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ – PIŁKA NOŻNA WSRÓD MŁODZIEŻY POWIATU PRZYSUSKIEGO NA OKRES 2018 R.

2018-07-17 10:28:52
Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze

Zawiadamiam, że 20 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XXVII sesja Rady Powiatu w Przysusze.

2018-06-12 10:08:36
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczony przetargu ofertowym na sprzedaż lub najem

ZARZĄD POWIATU PRZYSUSKIEGO

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż lub najem

2018-06-04 13:58:37
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2018 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
Ogłasza otwarty konkurs ofert

 na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2018 r.

2018-05-30 10:19:56
Ogłoszenie o drugim ograniczonym przetargu ofertowym

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt.4 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

drugi ograniczony przetarg ofertowy na:

  • dzierżawę lub
  • dzierżawę z możliwością sprzedaży lub
  • sprzedaż
2018-05-29 12:57:05
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO OGRANICZONEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA DZIERŻAWĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZYSUSZE

  1. Przedmiotem ograniczonego przetargu ofertowego było:
  • oddanie w dzierżawę lub
  • oddanie dzierżawę z możliwością sprzedaży lub
  • sprzedaż

nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego, położonej w Borkowicach powiat przysuski, składającej się z działek o numerach geodezyjnych 590, 591, 592/1, 592/2, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605/1, 605/2, 605/3, 606, 607, 607/1, 608/1, 608/3, 608/4,  609, 812/1, 812/2, 813, 849/1, 849/2, 849/3 o łącznej powierzchni 32,4000 ha, objętej KW RA1P/00024582/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

2018-04-26 08:29:12
Informacja o wyniku pisemnego przetargu

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT W DNIU 28.03.2018 R.

2018-03-28 14:05:35
OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Starosta Przysuski, reprezentujący Skarb Państwa
Ogłasza

publiczny przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z Zarządzeniem nr 484 Wojewody Mazowieckiego. Nieruchomość składa się z działki nr 2849/4 o powierzchni  0,14 ha, położonej w obrębie Skrzyńsko gm. Przysucha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RA1P/00014623/7, częściowo zabudowana budynkami o przeznaczeniu przemysłowym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i stanowi część kompleksu przemysłowego, ogrodzonego i strzeżonego.                                  

2018-02-15 12:25:38
Do góry