Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze

Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 3312W Potworów - Rdzuchów - Kol. Bąków od km 0+000 do km 2+692 i od km 4+410 do km 8+190

2016-07-07 20:32:18
Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze

Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 330W Ruszkowice - Zdonków - Ryków od km 3+440 do km 5+435

2016-07-07 08:38:26
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. LUDWIKA SKOWYRY W PRZYSUSZE

2016-05-31 09:04:21
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
W GOŹDZIKOWIE

2016-05-31 08:54:54
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego
w zakresie wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do promocji Powiatu Przysuskiego
w szczególności jego walorów kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz turystycznych i krajoznawczych na okres 2016 r.

 

2016-05-10 12:42:29
Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie zadania publicznego w zakresie wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do promocji Powiatu Przysuskiego w szczególności jego walorów kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz turystycznych i krajoznawczych na okres 2016 r.

 

2016-04-08 10:48:41
Ogłoszenie o wyniku konkursu

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie  realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2016r.

2016-04-01 08:37:42
Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA
STAROSTY PRZYSUSKIEGO
z dnia 23.03.2016r
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2016-03-23 11:40:14
Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Przysusze
Ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2016 r.
2016-02-23 11:56:33
Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu „WSPARCIE NA START” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15.

2016-01-14 17:26:34
Do góry