Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-10-18 10:50:48
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2017-10-03 12:42:23
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 27.09.2017r. zgodnie z art 86 ust5 Pzp

2017-09-27 12:33:17
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”

Zapytania Wykonawców z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami

2017-09-21 13:01:29
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach”

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2017-09-19 08:59:21
Do góry