Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego- etap I”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-07-20 12:43:21
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego- etap I”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

2017-07-13 09:25:48
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego- etap I”

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 10.07.2017r. zgodnie z art 86 ust5 Pzp

2017-07-10 11:52:52
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego- etap I”

Zapytania do SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

2017-06-30 14:24:26
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Uratowanie zabytkowego spichlerza w Borkowicach jako element wzmocnienia potencjału kulturowego subregionu radomskiego- etap I”

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2017-06-22 08:29:23
Do góry