Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie zadań: Zadanie nr1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków-Kłonna od km 3+240 do km 12+240; Zadanie nr2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków- etap I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-07-12 13:21:34
Wykonanie zadań: Zadanie nr1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków-Kłonna od km 3+240 do km 12+240; Zadanie nr2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków- etap I

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2017-06-22 11:17:27
Wykonanie zadań: Zadanie nr1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków-Kłonna od km 3+240 do km 12+240; Zadanie nr2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków- etap I

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 16.06.2017r. zgodnie z art 86 ust5 Pzp

2017-06-16 11:40:38
Wykonanie zadań: Zadanie nr1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków-Kłonna od km 3+240 do km 12+240; Zadanie nr2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków- etap I

Zapytania do SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

2017-06-08 10:39:08
Wykonanie zadań: Zadanie nr1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków-Kłonna od km 3+240 do km 12+240; Zadanie nr2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice-Zdonków-Ryków- etap I

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2017-05-31 11:04:01
Do góry