Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie powiatowi przysuskiemu w 2017 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 10 000 000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-08-29 09:15:34
Udzielenie powiatowi przysuskiemu w 2017 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 10 000 000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

Infornacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2017-07-18 11:32:31
Udzielenie powiatowi przysuskiemu w 2017 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 10 000 000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 07.07.2017r. zgodnie z art 86 ust5 Pzp

2017-07-07 11:51:44
Udzielenie powiatowi przysuskiemu w 2017 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 10 000 000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

Zapytania do SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

2017-06-19 11:18:56
Udzielenie powiatowi przysuskiemu w 2017 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty 10 000 000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego powiatu przysuskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2017-05-31 10:05:38
Do góry