Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych. Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+390 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Rdzuchów Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu JNI 01016069 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+668 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Beźnik Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km od 1+927 do km 3+337

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017-05-15 09:44:36
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych. Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+390 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Rdzuchów. Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu JNI 01016069 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+668 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Beźnik. Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km od 1+927 do km 3+337

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017-04-26 12:19:12
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych. Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+390 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Rdzuchów. Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu JNI 01016069 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+668 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Beźnik. Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km od 1+927 do km 3+337

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-04-26 09:06:33
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych. Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+390 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Rdzuchów Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+668 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Beźnik Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km od 1+927 do km 3+337

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2017-04-14 11:36:55
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych. Zadanie Nr 1 Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+390 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Rdzuchów Zadanie Nr 2 Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km 2+668 przez rzekę Wiązownica w miejscowości Beźnik Zadanie Nr 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3330W Sady – Jamki w km od 1+927 do km 3+337

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 31.03.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2017-03-31 14:07:09
Wykoanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz STWIORB dla zadań inwestycyjnych. Zadanie Nr 1 - Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady Jamki w km 2+390 przez rzekę Wiązownica w m. Rdzuchów. Zadanie Nr 2 - Przebudowa mostu JNI 01016068 w ciągu drogi powiatowej Nr 3330W Sady - Jamki w km 2+668 przez rzekę Wiązownica w m. Beźnik. Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3330W Sady - Jamki w km 0d 1+927 do 3+337km

Ogłoszenie o zamówieniu

2017-03-23 13:52:11
Do góry