Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-04-11 12:23:17
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dokonanym po powtórnej analizie i ocenie ofert.

2017-03-31 13:12:11
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 24.03.2017r.

2017-03-28 10:39:53
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2017-03-24 15:09:56
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 14.03.2017r. zgodnie z art 86 ust5 Pzp

2017-03-14 13:26:31
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2017-03-08 14:31:58
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 08.03.2017

2017-03-08 14:27:43
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Zapytania Wykonawców z udzielonymi odpowiedziami

2017-03-03 10:04:00
Dostawa sprzętu informatycznego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze”

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2017-03-01 10:58:37
Do góry