Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Zmień Swoje Życie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ogłoszenie - informacja o udzieleniu zamówienia

2017-03-02 11:04:29
Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Zmień Swoje Życie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2017-02-24 08:08:40
Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Zmień Swoje Życie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 22.02.2017r. zgodnie z art 86 ust5 Pzp

2017-02-22 11:16:11
Kompleksowa usługa dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu Zmień Swoje Życie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiemnia

2017-02-14 14:28:57
Do góry