Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie:

1)   stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Przysuskiego z dnia 5 czerwca 2007 roku, znak: ŚL.I.6223/7c/2007, udzielającej Wójtowi Gminy Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Kaleń (gmina Wieniawa) dla potrzeb wodociągu grupowego „Kaleń”, składającego się z dwóch studni – studni nr 1 (zasadniczej) i studni nr 2 (awaryjnej) – zlokalizowanych na działce o nr 315,

2)   udzielenia Gminie Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – składającego się z dwóch studni głębinowych, oznaczonych jako nr 1 (zasadnicza) i nr 2 (awaryjna) – zlokalizowanego na działce o nr 315/4, położonej w miejscowości Kaleń (gmina Wieniawa), dla potrzeb wodociągu gminnego „Kaleń”.

2017-09-20 09:34:49
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie:

1)   stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Przysuskiego z dnia 4 czerwca 2007 roku, znak: ŚL.I.6223/6c/2007, udzielającej Wójtowi Gminy Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Kłudno (gmina Wieniawa) dla potrzeb wodociągu grupowego „Kłudno”, składającego się z dwóch studni eksploatowanych naprzemiennie, zlokalizowanych na działkach o nr 299/1 i 298/1,

2)   udzielenia Gminie  Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia – składającego się z dwóch studni głębinowych, oznaczonych jako nr 1 (działka nr 299/1) i nr 2 (działka nr 298) – zlokalizowanego w miejscowości Kłudno (gmina Wieniawa), dla potrzeb wodociągu gminnego „Kłudno”.

2017-09-20 09:27:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), że Starosta Przysuski na wniosek PP. Danuty i Szczepana Wójcików oraz PP. Agaty i Wojciecha Wójcików z dnia 4 września 2017 roku (data wpływu wniosku do tutejszego organu – 14 września 2017 roku) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2017-09-15 12:14:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), że Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Potworów (ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów) z dnia 5 września 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Potworów pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2017-09-13 13:48:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), że Starosta Przysuski na wniosek Pracowni Analiz Środowiskowych Ekoventus Szymańczyk i Węclewski sp. j. z siedzibą w Zielonej Górze – działającej w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa) – z dnia 7 września 2017 roku (znak: EV-68/09/2017) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego

2017-09-12 12:31:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Janików (gmina Przysucha) oraz ustalenia uprawnionych do udziału w tej wspólnocie

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 8a, w związku z art. 6, i art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 703), zawiadamiam, że Starosta Przysuski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Janików (gmina Przysucha), ustalenia wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

2017-09-06 09:12:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ), że Starosta Przysuski na wniosek Gminy Gielniów (Pl. Wolności 75, 26-434 Gielniów) złożony 16 sierpnia 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Gielniów pozwolenia wodnoprawnego na:

2017-08-31 07:53:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowiania administracyjnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ), że w dniu 7 sierpnia 2017 roku S t a r o s t a  P r z y s u s k i na wniosek Urzędu Gminy w Wieniawie (ul. Kochanowskego 88 26-432 Wieniawa) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na dalsze szczególne korzystanie z wód w zakresie:

2017-08-25 08:47:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ), że w dniu 7 sierpnia 2017 roku  S t a r o s t a  P r z y s u s k i na wniosek Urzędu Gminy w Wieniawie (ul. Kochanowskego 88 26-432 Wieniawa) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego na dalsze szczególne korzystanie z wód w zakresie:

 

2017-08-25 08:37:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), że Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Wieniawa (ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa) z dnia 24 lipca 2017 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Wieniawa pozwolenia wodnoprawnego

2017-07-31 11:21:07
Do góry