Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach na Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-03-09 12:48:25
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach na Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2017-02-13 09:56:15
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach na Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL”

Informacja z sesji jawnej otwarcia ofert w dniu 24.01.2017r. zgodnie z art 86 ust5 Pzp

2017-01-24 14:09:49
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach na Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL”

Zapytania Wykonawców z udzielonymi odpowiedziami

2017-01-17 11:55:24
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach na Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2017-01-16 10:05:29
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Rolniczych w Borkowicach na Zakład Opiekuńczo Leczniczy wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji zadania: „Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL”

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2017-01-04 12:50:23
Do góry