Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Karta informacyjna poradnictwa

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA
NIEODPŁTNA  POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU PRZYSUSKIEGO W 2019 roku

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje :

Opis usługi:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach  i obowiązkach ,w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministarcyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązywania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  się  postepowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie z urzędu w różnych rodzajach postepowań
2019-01-10 11:01:38
Informacje o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o adresach i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu przysuskiego - od dnia 2 stycznia 2019 roku

2018-12-28 08:47:44
Informacje ogólne

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (kliknij), stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

2016-01-22 09:33:22