Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom pozwolenia wodnoprawnego

2017-01-30 10:56:12
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom pozwolenia wodnoprawnego

2017-01-30 10:24:45
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), że zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom pozwolenia wodnoprawnego

2017-01-24 11:40:31
Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)

Przysucha 2017-01-12

ŚR-X.6821.6.2016

D E C Y Z J A

         Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy w Borkowicach z dnia 12 grudnia 2016 roku, znak: RUK.III.6822.2.2016, o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), Starosta Przysuski

2017-01-13 10:49:20
Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)

                                                                         Przysucha 2017-01-13

ŚR-X.6821.5.2016

D E C Y Z J A

         Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy w Borkowicach z dnia 12 grudnia 2016 roku, znak: RUK.III.6822.1.2016, o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), Starosta Przysuski

2017-01-13 10:39:05
Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)

                                                                         Przysucha 2017-01-09

ŚR-X.6821.2.2016

D E C Y Z J A

         Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy w Klwowie z dnia 21 listopada 2016 roku, znak: RPŚ.II.6872.02.2016, o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), Starosta Przysuski

2017-01-10 12:32:43
Decyzja o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne)

Przysucha 2017-01-09

ŚR-X.6821.1.2016

D E C Y Z J A

         Na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy w Klwowie z dnia 21 listopada 2016 roku, znak: RPŚ.II.6872.01.2016, o uznanie nieruchomości za mienie gromadzkie (gminne), Starosta Przysuski

2017-01-10 12:31:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom Inspektorat Przysucha – działającego w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom – z dnia 13 grudnia 2016 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2016-12-28 09:16:09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom Inspektorat Przysucha wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2016-12-27 13:51:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), że Starosta Przysuski na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom Inspektorat Przysucha wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Radom pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2016-12-27 13:47:44
Do góry