Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Przysuski kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

2018-01-23 12:07:39
Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Powiat Przysuski planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu

2018-01-23 12:05:25
Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przysuskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

2017-12-21 11:04:22
Opinia RIO o przedłozonym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Przysuskiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

2017-12-21 10:58:05
Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Przysuski kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

2017-02-02 10:26:38
Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Powiat Przysuski planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu

2017-02-02 10:24:15
Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Przysucha.

2017-02-02 10:19:56
Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Przysusze w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015

2016-05-10 11:34:30
Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Przysusze sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015.

2016-05-10 11:31:49
Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Powiat Przysuski planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 deficytu

2016-01-15 09:01:06
Do góry