Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Przysusze projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.

2018-12-20 08:37:59
Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przysuskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026

2018-12-20 08:35:49
Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Przysusze w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.

2018-05-10 15:06:34
Opinia RIO o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarząd Powiatu Przysuskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

2018-05-10 15:06:07
Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Przysuski kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

2018-01-23 12:07:39
Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Powiat Przysuski planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu

2018-01-23 12:05:25
Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Przysuskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

2017-12-21 11:04:22
Opinia RIO o przedłozonym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Przysuskiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

2017-12-21 10:58:05
Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Przysuski kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

2017-02-02 10:26:38
Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Powiat Przysuski planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2017 deficytu

2017-02-02 10:24:15