Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-11-15 14:56:21
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

2018-11-15 11:34:18
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1551) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze pod nr GK.6640.1059.2018 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.11.2018r. w m Ceteń odbędzie się ustalenie granic działek  nr 896, 909 położonych w obrębie Ceteń, gmina Odrzywół, powiat przysuski.

2018-10-19 12:42:04