Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w miejscowości Ruszkowice, gmina Borkowice zostanie przeprowadzone ustalenie granic nieruchomości działki nr 919 w związku z jej podziałem

2019-01-18 15:08:26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w miejscowości Rzuców, gmina Borkowice zostanie przeprowadzone ustalenie granic nieruchomości działki nr 501/2 (KW.RA1P43585/0)

2019-01-11 08:10:33
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w miejscowości Rzuców, gmina Borkowice zostanie przeprowadzone ustalenie granic nieruchomości działki nr 766 (KW.RA1P1630/5)

2019-01-11 08:07:52
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-01-10 08:49:03
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-01-09 08:49:26
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-01-04 14:36:09
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-01-03 13:57:33
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek eidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2016 poz. 1034) zawiadamiam, że w dniu 18.01.2019r. o godz. 14.00 w miejscowości Potoworów zostanie przeprowadzone w/w czynności dla nieruchmości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 736/2 dla której urządzona została księga wieczysta nr KW RA1P/00041085/1 położona w obrębie Potworów gmina Potworów

2018-12-21 12:46:28
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1551) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze pod nr GK.6640.1368.2018 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29.01.2019r. w m Kamienna Wola odbędzie się ustalenie granic działki  nr 392/2 położonej w obrębie Kamienna Wola, gmina Odrzywół, powiat przysuski. 

2018-12-06 11:55:14