Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji GiK w Przysusze pod nr GK.6640.45.2017 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06.03.2017 r. we wsi Przystałowice Kolonia gm. Klwów odbędą się czynności ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych numer 1003 i 1025 z działką nr 1007. Rozpoczęcie czynności nastąpi na w/w działkach o godz. 10.00

2017-02-10 12:37:19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2017 r. o godzinie 10.00 we wsi Krzesławice gm. Rusinów zostanie przeprowadzone ustalenie granic działki numer 951, 953.

2017-01-25 12:55:38
Do góry