Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych lub wyznaczeniu punktów granicznych lub ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-09-17 14:10:35
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 października 2018 r. o godz. 13.30 w miejscowości Zygmuntów gmina Gielniów zostanie przeprowadzone ustalenie granic nieruchomości działki nr 1409 i 896 (KW RA1P000039393/6)

2018-09-14 13:42:39
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1551) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze pod nr GK.6640.947.2018 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06.10.2018r. w m Odrzywół odbędzie się ustalenie granic działek  nr 231, 232, 233/2, 234, 233/1 położonych w obrębie Odrzywół, gmina Odrzywół, powiat  przysuski.

2018-09-12 09:48:58
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

2018-09-11 10:25:19
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1551) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze pod nr GK.6640.1021.2018 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01.10.2018r. w m Grabowa odbędzie się ustalenie granic działki  nr 155 położonej w obrębie Grabowa, gmina Rusinów, powiat przysuski.

2018-09-10 08:01:38
Zawiadomienie o wznowieniu znaków (punktów) granicznych

Na podstawie § 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10.00 w Rozwadach gm. Gielniów odbędą się czynności wznowienie znaków (wyznaczenia) i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 774.

2018-08-28 14:46:53
Zawiadomienie o wznowieniu znaków (wyznaczeniu punktów) granicznych

Na podstawie § 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 października 2018 r. o godz. 10.00 w miejscowości Zbożenna gm. Przysucha zostanie przeprowadzone wznowienie znaków (wyznaczenie punktów) granicznych określających granicę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1254

2018-08-24 13:28:27
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 października 2018 r. o godz. 10.00 w miejscowości Smagów gmina Borkowice zostanie przeprowadzone ustalenie granic nieruchomości działki nr 1006 (KW.RA1P00003963/2)

2018-08-24 13:28:10
Do góry