Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, ustalenia przebiegu granic działek oraz przyjęcia granic określających przebieg granicy nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 1-4, art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520) oraz na podstawie §38 Rozp. MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001 (Dz.U. 2016, poz. 1034 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 09.04.2018 r. o godz. 12-tej w miejscu: RZUCÓW ul. Kościelna 6 gmina Borkowice powiat przysuski zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów, ustalenia przebiegu granic działek oraz przyjęcia granic określających przebieg granicy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Rzuców jako działki nr 589/1, 589/2.

2018-03-17 10:29:45
Zawiadomienie o ustasleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-03-12 14:15:43
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości

2018-03-12 13:58:11
Zawiadomienie o wznowienie znaków granicznych

2018-03-12 13:54:46
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic nieruchomości

2018-02-23 14:26:21
Do góry