Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

2017-06-01 08:43:56
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) w zw. z art. 32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zmianami) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji GiK w Przysusze pod nr GK.6640.392.2017 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 we wsi Ninków gmina Borkowice zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 715 zapisanej w KW RA1P/00003509/2, ark. 1, obr. 0006 - Ninków.

2017-05-26 18:19:43
Do góry