Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

Działając na podstawie zlecenia właściciela(i) nieruchomości położonej w obrębie Kamienna Wola - droga krajowa DK-48, w związku z wznowieniem znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych PASA DROGOWEGO, zawiadamiam:

2018-06-20 08:00:29
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

Działając na podstawie zlecenia właściciela(i) nieruchomości położonej w obrębie Odrzywół - droga krajowa DK-48, w związku z wznowieniem znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych PASA DROGOWEGO, zawiadamiam:

2018-06-20 07:53:43
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic

2018-06-19 16:25:38
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic

2018-06-19 16:07:00
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

Działając na podstawie zlecenia właściciela(i) nieruchomości położonej w obrębie Długie - droga krajowa DK-48, w związku z wznowieniem znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych PASA DROGOWEGO, zawiadamiam:

 

2018-06-19 16:03:22
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic

Zawiadamia się, że dnia 26.07.2018 o godz. 7:00 w miejscowości Kacperków odbędzie się rozgraniczenie, mające na celu ustalenie granic nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 352 (droga krajowa DK-48) stanowiąca własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z nieruchomością - działką gruntu nr 531 położoną w obrębie Kacperków.

2018-06-19 15:14:34
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic

Zawiadamia się, że dnia 25.07.2018 o godz. 15:45 w miejscowości Kozieniec odbędzie się rozgraniczenie, mające na celu ustalenie granic nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 349 (droga krajowa DK-48) stanowiąca własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z nieruchomością - działką gruntu nr 334 położoną w obrębie Kozieniec.

2018-06-19 14:42:44
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-06-15 12:26:14
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

2018-06-12 10:16:58
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji GiK w Przysusze pod numerem GK.6640.326.2018, działając na zlecenie właścicieli nieruchomości położonej w miejscowości Skrzyńsko przy ul. Kolejowej zawiadamiam, że w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 9:30 w miejscowości Skrzyńsko przy ul. Kolejowej 86 odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek nr 2457 z obrębu 0016 - Skrzyńsko uregulowanej w KW RA1P/00042588/4, 2458 z obrębu 0016 - Skrzyńsko uregulowanej w KW RA1P/00042728/1, 2460 z obrębu 0016 - Skrzyńsko uregulowanej w KW RA1P/00042727/1, 2455 z obrębu 0016 - Skrzyńsko uregulowanej w KW RA1P/00015385/3.

2018-06-06 09:50:54
Do góry