Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcie przebiegu granic

Na podstawie § 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w miejscowości Przysucha, gm. Przysucha zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych i przyjęcie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1609/5 i 1609/7 (KW RA1P 6801/0) w związku z jej podziałem

2019-03-18 15:10:45
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

2019-03-12 09:05:16
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1551) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze pod nr GK.6640.217.2019 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.04.2019r. w m Rusinów  odbędzie się ustalenie granic działek nr 3083, 3084, 3086/1, 3086/2, 3085, 3087, 3088   położonych w obrębie Rusinów, gmina Rusinów, powiat przysuski.

2019-03-08 07:38:06
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1551) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze pod nr GK.6640.212.2019 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.04.2019r. w m Plec  odbędzie się ustalenie granic działek nr 579, 580   położonych w obrębie Plec, gmina Wieniawa, powiat przysuski.

2019-03-08 07:35:12
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

2019-03-05 13:54:41
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

2019-03-04 13:55:28
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcie przebiegu granic

Na podstawie § 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 10.00 w miejscowości Romualdów, gm. Wieniawa zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych i przyjęcie przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 75 (KW RA1P 18801/7) w związku z jej podziałem

2019-02-28 10:51:25
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-02-22 13:43:47
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1551) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Przysusze pod nr GK.6640.162.2019 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.03.2019r. w m Ryków  odbędzie się ustalenie granic działki nr 459/1   położonej w obrębie Ryków, gmina Wieniawa, powiat przysuski.

2019-02-15 08:39:53