Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wznowieniu znaków (punktów) granicznych

Na podstawie § 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 maja 2017 r. w Bryzgowie gm. Borkowice zostanie przeprowadzone wznowienie znaków (punktów) granicznych określających granicę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 135, 410, 448

 

2017-04-05 17:14:51
Zawiadomienie o wznowieniu znaków (punktów) granicznych

Na podstawie § 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2017 r. w Janikowie gm. Przysucha zostanie przeprowadzone wznowienie znaków (punktów) granicznych określających granicę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 167

2017-04-04 14:34:09
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 we wsi Krajów gm. Przysucha zostanie przeprowadzone ustalenie granic działki numer 89.

2017-03-30 08:49:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie § 37 i § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1034) zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 10.00 we wsi Smogorzów gm. Przysucha zostanie przeprowadzone ustalenie granic działki numer 1182 i 1183.

2017-03-29 08:49:40
Do góry