Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 15 grudnia 2014 roku Starosta Przysuski na wniosek  Pani Hanny Witkoś – działającej w imieniu inwestora, tj. Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) – wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla Województwa Mazowieckiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia (metodą przewiertu sterowanego) pod dnem Potoku od Potworówka w km 3+221, na działce o nr 923 (obręb Przystałowice Duże, gmina Klwów), w celu przeprowadzenia pod dnem potoku linii telekomunikacyjnej w ramach realizowanego projektu „Internet dla Mazowsza”.
2014-12-23 10:10:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2014 roku Starosta Przysuski na wniosek Pani Hanny Witkoś – działającej w imieniu inwestora, tj. Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa) – poprawiony w dniu 22 grudnia 2014 roku – wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla Województwa Mazowieckiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia (metodą przewiertu sterowanego) pod dnem Potoku od Przystałowic w km 3+245, na działkach o nr 2072, 1920/1, 1919/1, 2071, 2070/1, 1973/2, 1972/2 (obręb Przystałowice Duże, gmina Klwów), w celu przeprowadzenia pod dnem potoku linii telekomunikacyjnej w ramach realizowanego projektu „Internet dla Mazowsza”.
2014-12-23 07:35:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 12 listopada 2014 roku (po uzupełnieniu i poprawieniu wniosku w dniu 3 grudnia 2014 roku) Starosta Przysuski   na wniosek  PP. Ewy i Marka Osuchowskich wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch stawów rybnych (oznaczonych jako A i B) o łącznej powierzchni 3500 m2 i objętości wody (przy średnim napełnieniu wynoszącym 1,6 m) 5600 m3, na działkach o nr 1414 i 1415, położonych w miejscowości Zygmuntów (gmina Gielniów).
2014-12-03 14:20:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 6 listopada 2014 roku Starosta Przysuski na wniosek „Pro-Rad” Jacek Kowalczewski (uzupełniony w dniu 27 listopada 2014 roku) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Morgaś pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu drogowego drogi wojewódzkiej nr 740) poprzez budowę przepustu na rowie drogowym pod projektowanym zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Przytyk – Potworów w km 29+380 (działka nr 592/2) na działkę o nr 1202/1, położoną w miejscowości i gminie Potworów.
2014-12-01 11:47:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 25 listopada 2014 roku Starosta Przysuski na wniosek Wójta Gminy Odrzywół (ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół) wszczął postępowanie administracyjne
2014-11-28 08:00:50
Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o zebraniu dotyczącym scalenia gruntów w obrębie Hucisko gm. Przysucha

Starosta Przysuski zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Hucisko Gmina Przysucha w dniu 14 listopada 2014 r. o godzinie 11.00 w budynku szkoły Podstawowej w Ruskim Brodzie
2014-10-30 14:22:15
Decyzja Nr AB.6740.2.164.2014

Decyzja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków w mieście Przysucha Etap I - Zadanie 1 (budowa stacji mechanicznego oczyszczania i pompowania ścieków) wg projektu budowlano-wykonawczego na działce o nr ewid. 4237/1 położonej w Przysusze przy ul. Skarbowej
2014-10-15 12:52:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 07 października 2014 roku Starosta Przysuski na wniosek Pana Krzysztofa Króla wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu drogowego drogi krajowej nr 12 – poprzez wykonanie przepustu w rowie drogowym w km 454+426 (strona prawa) pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi krajowej nr 12 na teren działki o nr 995, położonej w miejscowości i gminie Gielniów.
2014-10-09 13:06:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 30 września 2014 roku Starosta Przysuski na wniosek Pani Karoliny Rzeźnik wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu przydrożnego drogi krajowej nr 12 relacji Łęknica-Kurów – poprzez wykonanie przepustu w rowie drogowym, na długości 13,7 m, w ramach projektowanego zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 12 do nieruchomości (działka nr 111) położonej w miejscowości Zawady (gmina Wieniawa).
2014-10-07 11:15:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starostwo Powiatowe w Przysusze podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze z dnia 15-09-2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków (Etap I - zadanie 1 - budowa stacji mechanicznego oczyszczania i pompowania ścieków) w miejscowości Przysucha, nr ewid. 4237/1
2014-09-29 09:26:41
Do góry