Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Przysuski zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2013 roku na wniosek Pana Andrzeja Kazały wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla Ubojni Zwierząt Gospodarczych Andrzej Kazała (Wydrzyn 3, 26-432 Wieniawa) pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu zajmującego się ubojem zwierząt gospodarczych
2013-12-18 07:52:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się, że w dniu 22 lipca 2013 roku (po poprawieniu i uzupełnieniu wniosku w dniu 18 listopada 2013 roku) Starosta Przysuski na wniosek Powiatu Szydłowieckiego z siedzibą w Szydłowcu (Pl. M. Konopnickiej 7; 26-500 Szydłowiec) – przesłany celem rozpatrzenia do tutejszego organu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 22 lipca 2013 roku – wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2013-12-04 07:35:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zawiadamia się, że w dniu 25 września 2013 roku Starosta Przysuski na wniosek Gminy Potworów (ul. Radomska 2A; 26-414 Potworów) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów jurajskich ujęciem zlokalizowanym na działce o nr 274, położonej w miejscowości Rdzów (gmina Potworów), dla potrzeb mieszkańców gminy Potworów
2013-10-02 15:48:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zawiadamia się, że w dniu 23 września 2013 roku Starosta Przysuski na wniosek Biura Projektowego KLOTOIDA Bajor, Zygmunt Sp. j. w Krakowie – działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2013-10-02 15:43:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zawiadamia się, że w dniu 02 września 2013 roku Starosta Przysuski na wniosek Pani Bożeny Pilipczuk wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Starostę Przysuskiego w dniu 03 czerwca 2013 roku, znak: ŚL.I.6341.9.7.2012.KZ – udzielającej Pani Bożenie Pilipczuk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (budowę stawów i odbudowę budowli piętrzącej na rzece Brzuśnia) zlokalizowanych w miejscowości Rożek, gmina Gielniów oraz na szczególne korzystanie z wód rzeki Brzuśnia dla potrzeb stawów –  w zakresie ilości poboru wód i w zakresie ilości wprowadzanych oczyszczonych ścieków do rzeki Brzuśnia ze stawów pstrągowych.
2013-09-09 12:33:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), że w dniu 26 sierpnia 2013 roku Starosta Przysuski na wniosek Pani Ewy Niemirskiej wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2013-08-29 10:14:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zawiadamia się, że w dniu 19 lipca 2013 roku Starosta Przysuski na wniosek Pani Anety Drabczyk z dnia 19 lipca 2013 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu drogowego drogi wojewódzkiej Nr 749 – poprzez wykonanie przepustu na rowie drogowym drogi wojewódzkiej (pas drogowy – działka nr 2358) w km 23+250, w celu wykonania zjazdu indywidualnego z drogi na teren działki o nr 2690, położonej w miejscowości Janów, gmina Przysucha.
2013-07-29 20:21:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Starosta Przysuski na wniosek Pana Krzysztofa Stanisława Biernata wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji wodnych szczegółowych – rowu melioracyjnego „B” na działkach o nr 356 i 274, położonych w miejscowości Bąków, gmina Rusinów – poprzez przebudowę istniejącego w ciągu rowu przepustu P-1 Ø 0,6 m (na działce nr 356) oraz wykonanie nowego przepustu P-1 Ø 0,6 m (na działce nr 274).
2013-07-03 07:50:38
Obwieszczenie o zamieszczeniu danych decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku

 Starosta Przysuski podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie pod nr 46/2013 -  danych decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego,  wydanej w dniu 21 czerwca 2013 r., znak: ŚL. VIII. 6222.6.6.2012
2013-06-21 13:09:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Zawiadamia się, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku  Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami), że w dniu 03 czerwca 2013 roku (po uzupełnieniu wniosku w dniu 11 czerwca 2013 roku) Starosta Przysuski na wniosek Pani Edyty Liziniewicz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2013-06-14 12:46:08
Do góry