Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Przysusze
Ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2016 r.
2016-02-23 11:56:33
Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu „WSPARCIE NA START” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15.

2016-01-14 17:26:34
Komunikat

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami tracą ważność 23 stycznia 2016 r

 

2016-01-12 09:36:26
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Lipiny gm. Odrzywół. Szczegóły pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/id,2418.html

2016-01-11 18:22:59
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Przysusze informuje, że z dniem 4 stycznia 2016r. rozpoczyna pracę punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie zlokalizowany w budynku Powiatowej Administracji Zespolonej w Przysusze, ul. Szkolna 7.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400.

2015-12-28 14:56:22
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU „WSPARCIE NA START”

W ramach konkursu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Konkurs nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15

2015-12-22 08:30:25
Ogłoszenie o pracy urzędu w dniu 24 grudnia 2015 r.

Starostwo Powiatowe w Przysusze informuje, że w dniu 24.12.2015 r. urząd Starostwa będzie nieczynny

2015-12-18 10:19:54
Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie wpłynęła żadna oferta

2015-12-02 10:01:30
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej  do sprzedaży  stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Lipiny gm. Odrzywół. Szczegóły tutaj

2015-12-01 13:49:49
Wydłużony termin składania ankiet

Starostwo Powiatowe w Przysusze  informuję, iż termin składania ankiet  informacyjnej do udziału w planowanym projekcie  pn. „Odnawialne Źródła Energii w Powiecie Przysuskim” został wydłużonydo dnia 10 listopada 2015 roku.

2015-10-31 10:08:27
Do góry