Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego
w zakresie wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do promocji Powiatu Przysuskiego
w szczególności jego walorów kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz turystycznych i krajoznawczych na okres 2016 r.

 

2016-05-10 12:42:29
Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie zadania publicznego w zakresie wykorzystania Światowych Dni Młodzieży do promocji Powiatu Przysuskiego w szczególności jego walorów kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz turystycznych i krajoznawczych na okres 2016 r.

 

2016-04-08 10:48:41
Ogłoszenie o wyniku konkursu

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie  realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2016r.

2016-04-01 08:37:42
Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA
STAROSTY PRZYSUSKIEGO
z dnia 23.03.2016r
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

2016-03-23 11:40:14
Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Przysusze
Ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2016 r.
2016-02-23 11:56:33
Informacja o wyborze partnera

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu „WSPARCIE NA START” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15.

2016-01-14 17:26:34
Komunikat

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami tracą ważność 23 stycznia 2016 r

 

2016-01-12 09:36:26
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Lipiny gm. Odrzywół. Szczegóły pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/id,2418.html

2016-01-11 18:22:59
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Przysusze informuje, że z dniem 4 stycznia 2016r. rozpoczyna pracę punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który będzie zlokalizowany w budynku Powiatowej Administracji Zespolonej w Przysusze, ul. Szkolna 7.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej czynny będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400.

2015-12-28 14:56:22
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU „WSPARCIE NA START”

W ramach konkursu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Konkurs nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15

2015-12-22 08:30:25
Do góry