Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyborze partnera projektu

Ogłoszenie  wyników otwartego naboru na Partnera/ Partnerów w Projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Powiecie Przysuskim etap II - instalacje pomp ciepła i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych oraz instancje PV dla budynków użyteczności publicznej.”

2016-10-07 13:35:09
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Przysusze  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej  do sprzedaży  stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Przysucha.

2016-10-07 10:41:40
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1225) Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2016-08-30 10:29:46
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Szczegóły pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,26408.html

2016-07-24 10:59:46
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. dr Heleny Spoczyńskiej w Lipinach. Szczegóły pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,26409.html

2016-07-24 10:57:22
Ogłoszenie o konkursie - nabór na stanowisko kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Przysusze ogłasza nabór na stanowisko kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Szczegóły dostępne pod adresem http://bip.przysucha.pl/Article/get/id,26400.html

2016-07-20 12:29:07
Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze

Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 3312W Potworów - Rdzuchów - Kol. Bąków od km 0+000 do km 2+692 i od km 4+410 do km 8+190

2016-07-07 20:32:18
Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze

Informacja Zarządu Powiatu w Przysusze dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 330W Ruszkowice - Zdonków - Ryków od km 3+440 do km 5+435

2016-07-07 08:38:26
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. LUDWIKA SKOWYRY W PRZYSUSZE

2016-05-31 09:04:21
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO
DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO-SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
W GOŹDZIKOWIE

2016-05-31 08:54:54
Do góry