Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

2017-10-10 12:34:19
Ogłoszenie

STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE

INFORMUJE, ŻE W DNIACH
OD 09.08.2017 r. DO 11.08.2017 r.

URZĄD STAROSTWA BĘDZIE CZYNNY

DO GODZINY 13:30

2017-08-08 12:55:39
Ogłoszenie

STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE

INFORMUJE, ŻE W DNIACH
OD 01.08.2017 r. DO 04.08.2017 r.

URZĄD STAROSTWA BĘDZIE CZYNNY

DO GODZINY 13,30

2017-08-01 09:39:24
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

2017-07-05 13:22:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie  realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

2017-07-05 13:20:38
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W PRZYSUSZE

2017-06-06 14:55:41
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka siatkowa – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka siatkowa – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r

2017-05-23 13:47:52
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017 r.

 

 

2017-05-23 13:27:58
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZANIA DO UDOSTĘPNIENIA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Stosownie do art. 124 oraz art. 124a i 124b w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

STAROSTA PRZYSUSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o:

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji: ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oraz zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej gmina Gielniów, w obrębie ewidencyjnym Stoczki, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 176 o pow. 0,3800 ha. Celem dokonania czynności związanych z wykonaniem remontu oraz usunięciem z gruntu przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

2017-04-28 08:59:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-07 09:18:38
Do góry