Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Giminy Gielniów

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287 ze zmianami) Starosta Przysuski informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY GIELNIÓW dla obrębów: Antoniów, Bieliny, Brzezinki, Gałki, Gielniów, Goździków, Budy Huta, Jastrząb, Kotfin, Marysin, Mechlin, Rozwady, Snarki, Sołtysy, Stoczki, Wywóz, Zielonka, Zygmuntów, Stużno Kolonia, Mroczków Ślepy.
2012-08-24 12:47:17
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Giminy Borkowice

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287 ze zmianami) Starosta Przysuski informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY BORKOWICE dla obrębów: Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Jabłonica Niska, Kochanów, Ninków, Politów, Radestów, Rudno, Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Wola Kuraszowa, Wymysłów, Zdunków.
2012-08-24 12:46:23
Informacja Starosty Przysuskiego o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów

Starosta Przysuski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, określone w art. 7d ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.) informuje o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminach: Rusinów, Potworów, Klwów, Borkowice, Wieniawa, Odrzywół, Gielniów, Przysucha – obszar wiejski.
2012-08-24 12:44:37
Konkurs na wyłonienie kandydata na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr1 im. Jana Pawła II w Przysusze

Konkurs na wyłonienie kandydata na funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr1 im. Jana Pawła II w Przysusze
2012-07-09 09:49:12
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Przysuskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
2012-03-16 08:23:55
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu w Przysusze

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu w Przysusze
2012-02-06 13:09:10
Informacja Zarządu Powiatu Przysuskiego

Informacja Zarządu Powiatu Przysuskiego
2012-02-01 10:31:07
Zmiany w wydawaniu licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy

Zmiany w wydawaniu licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy
2011-12-14 12:48:08
Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011-08-24 15:53:36
Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół
2011-06-24 18:29:55
Do góry