Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przysuskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Przysuskiego

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr XXIV/185/2017 Rady Powiatu w Przysusze  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i zasadach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Przysusze

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Przysuskiego w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Przysuskiego.

2018-09-18 12:03:28
Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze

Zawiadamiam, że 5 września 2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XXVIII sesja Rady Powiatu w Przysusze.

2018-08-28 14:28:58
Ogłaszenie o drugim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż lub najem nieruchomości

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 39 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 oraz art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza
drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż lub najem

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego położonej w Przysusze przy ul. Partyzantów 6A, oznaczonej jako działka nr 4335 o pow. 0,0856 ha, objętej KW RA1P/00011748/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

2018-08-28 09:51:55
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików 0+585 do km 8+221

2018-08-20 08:40:04
Informacja z przeprowadzonego II ograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę z możliwością sprzedaży nieruchomości rolnej Starostwa Powiatowego w Przysusze

Informacja z przeprowadzonego II ograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę z możliwością sprzedaży nieruchomości rolnej Starostwa Powiatowego w Przysusze.

2018-07-17 11:42:29
Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego

Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż lub najem nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego położonej w Przysusze przy ul. Partyzantów 6A, oznaczonej jako działka nr 4335 o pow. 0,0856 ha, objętej KW RA1P/00011748/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

2018-07-17 11:41:20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PDD NAZWĄ: UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ – PIŁKA NOŻNA WSRÓD MŁODZIEŻY POWIATU PRZYSUSKIEGO NA OKRES 2018 R.

2018-07-17 10:28:52
Ogłoszenie o pierwszym nieograniczony przetargu ofertowym na sprzedaż lub najem

ZARZĄD POWIATU PRZYSUSKIEGO

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż lub najem

2018-06-04 13:58:37
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2018 r.

Zarząd Powiatu w Przysusze
Ogłasza otwarty konkurs ofert

 na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna – wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2018 r.

2018-05-30 10:19:56
Ogłoszenie o drugim ograniczonym przetargu ofertowym

ZARZĄD POWIATU W PRZYSUSZE

Działając na podstawie: art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt.4 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

drugi ograniczony przetarg ofertowy na:

  • dzierżawę lub
  • dzierżawę z możliwością sprzedaży lub
  • sprzedaż
2018-05-29 12:57:05
Do góry