Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja

2019-01-18 15:07:26
Informacja

2019-01-18 15:04:47
Ogłoszenie GK.6840.5.2018.MJ

Zarząd Powiatu w Przysusze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Przysucha

Zarząd Powiatu w Przysusze na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017r., poz. 121 ze zm.) informuje, że do sprzedaży przeznaczony jest lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 66,70 m2 (składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju) znajdujący się na trzeciej kondygnacji (drugim piętrze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8 położonym w Przysusze przy ul. Legionów Polskich. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 4249/7 o pow. 0,2042 ha (udział w gruncie związany z lokalem wynosi 749/11299) uregulowany w księdze wieczystej Nr RA1P/00026422/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Powiatu Przysuskiego. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

2018-12-21 12:27:36
Ogłoszenie GK.6840.4.2018.MJ

Zarząd Powiatu w Przysusze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Przysucha

Zarząd Powiatu w Przysusze na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017r., poz. 121 ze zm.) informuje, że do sprzedaży przeznaczony jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 46,50 m2 (składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju) znajdujący się na drugiej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 położonym w Przysusze przy ul. Szkolnej. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 422/2 o pow. 0,0591 ha (udział w gruncie związany z lokalem wynosi 5416/21502) uregulowany w księdze wieczystej Nr RA1P/00042656/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych, na rzecz Powiatu Przysuskiego. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

2018-12-21 12:26:54
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Rusinów

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami) Starosta Przysuski informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY RUSINÓW dla obrębów: Bąków, Bąków Kolonia, Brogowa, Gałki, Grabowa, Karczówka, Klonowa, Krzesławice, Nieznamierowice, Przystałowice Małe, Rusinów, Władysławów, Wola Gałecka, Zychorzyn.

2018-12-20 09:08:55
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Odrzywół

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami) Starosta Przysuski informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY ODRZYWÓŁ dla obrębów: Badulki, Ceteń, Dąbrowa, Janówek, Kamienna Wola, Kłonna, Lipiny, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice Kolonia, Odrzywół, Kolonia Ossa, Ossa, Różanna, Stanisławów, Wysokin, Jelonek.

2018-12-20 09:07:19
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Klwów

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami) Starosta Przysuski informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY KLWÓW dla obrębów: Borowa Wola, Brzeski, Drążno, Głuszyna, Kadź, Klwowska Wola, Klwów, Kłudno, Kolonia Ulów, Ligęzów, Nowy Świat, Podczasza Wola, Przystałowice Duże, Przystałowice Kolonia, Sady Kolonia, Sulgostów, Ulów.

2018-12-20 09:01:18
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Borkowice

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami) Starosta Przysuski informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY BORKOWICE dla obrębów: Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Jabłonica Niska, Kochanów, Ninków, Politów, Radestów, Rudno, Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Wola Kuraszowa, Wymysłów, Zdunków.

2018-12-20 09:01:07
Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Gielniów

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami) Starosta Przysuski informuje, że przystąpiono do modernizacji ewidencji gruntów i budynków GMINY GIELNIÓW dla obrębów: Antoniów, Bieliny, Brzezinki, Gałki, Gielniów, Goździków, Budy Huta, Jastrząb, Kotfin, Marysin, Mechlin, Rozwady, Snarki, Sołtysy, Stoczki, Wywóz, Zielonka, Zygmuntów, Stużno Kolonia, Mroczków Ślepy.

2018-12-20 08:59:09
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W dniu 12 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Przysusze w oparciu o protokół z prac Komisji konkursowej dokonał wyboru oferty złożonej przez Fundację Honeste Vivere, ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa ubiegającej się o dotację na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

2018-12-13 10:12:38