Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze

Zawiadamiam, że 15 lutego 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XVII sesja Rady Powiatu w Przysusze.

2017-02-08 08:34:11
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

2017-02-07 09:18:38
Ogłoszenie ws. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Informujemy, że opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych należy od dnia 01.01.2017roku wnosić w kasie - Zespołu Obsługi Szkół w Przysusze, ul. Warszawska 28, 26-400 Przysucha lub banku BS Przysucha numer rachunku 97914500010004001920000028  podając na blankiecie wpłaty numer decyzji.

2017-01-12 20:39:10
Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy urzędu w dniu 23.12.2016 r.

Informujemy, że w dniu 23.12.2016 r. (piątek) urząd będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

2016-12-20 13:25:39
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

2016-10-26 14:03:56
Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały

Działając na podstawie uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXIII/225/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Przysusze zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Przysusze w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Przysuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok".

2016-10-25 13:57:55
Nabór na stanowisko referent w dziale technicznym PZDP w Przysusze

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG PUBLICZNYCH W PRZYSUSZE OGLASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w dziale technicznym

Szczegóły tutaj

2016-10-14 13:32:20
Ogłoszenie o wyborze partnera projektu

Ogłoszenie  wyników otwartego naboru na Partnera/ Partnerów w Projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Powiecie Przysuskim etap II - instalacje pomp ciepła i kolektorów słonecznych dla budynków mieszkalnych oraz instancje PV dla budynków użyteczności publicznej.”

2016-10-07 13:35:09
Ogłoszenie

Zarząd Powiatu w Przysusze  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej  do sprzedaży  stanowiącej własność Powiatu Przysuskiego w miejscowości Przysucha.

2016-10-07 10:41:40
Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu w Przysusze

Zawiadamiam, że 14 września 2016 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XIV sesja Rady Powiatu w Przysusze.

2016-09-06 10:34:57
Do góry