Powiat 

 
  

URZĘDY GMIN POWIATU PRZYSUSKIEGO

Urząd Gminy i Miasta Przysucha
burmistrz - Tadeusz Tomasik
przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Pierzchała
Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha
Burmistrz – (48) 675 30 40
tel. (48) 675 22 19,
fax (48) 675 21 06
e-mail: sekretariat@gminaprzysucha.pl

Urząd Gminy Borkowice
wójt - Robert Fidos
przewodniczący Rady Gminy - Tomasz Zdral
ul. Ogrodowa 9, 26-422 Borkowice
(48) 675 79 10,
fax(48) 675 79 23
e-mail: gmina@borkowice.asi.pl

Urząd Gminy Gielniów
wójt - Władysław Czarnecki
przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Dąbrowski
Plac Wolności 5, 26-434 Gielniów
tel./fax (48) 672 00 04, (48) 672 00 29
e-mail: gmina@gielniow.radom.pl

Urząd Gminy Klwów
wójt - Piotr Papis
przewodniczący Rady Gminy - Jerzy Sieczak
ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
tel. (48) 671 00 10
fax (48) 671 01 80 w 25
e-mail: ug@klwow.pl

Urząd Gminy Odrzywół
wójt - Marian Kmieciak
przewodniczący Rady Gminy - Stanisław Gapys
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel. (48) 671 60 57
fax (48) 671 63 50
e-mail: info@odrzywol.ug.gov.pl

Urząd Gminy Potworów

wójt - Marek Klimek
przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Milczarski
ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów
tel./ fax (48) 671 30 46 wew. 31;
tel. (48) 671 30 48
e-mail: sekretariat@potworow.pl , ug@potworow.pl

Urząd Gminy Rusinów
wójt - Krzysztof Urbańczyk
przewodniczący Rady Gminy - Dorota Jaciubek
ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów
tel./fax (48) 672 70 23
tel. (48) 672 70 22, 672 70 25
e-mail: gmina@rusinow.pl

Urząd Gminy Wieniawa
wójt - Krzysztof Sobczak
przewodniczący Rady Gminy - Grażyna Strzelczyk
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
tel. (48) 673 00 01
fax (48) 673 02 44
e-mail: ug_wieniawa@interia.pl

 

Liczba odwiedzin : 5377
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Pawlikowski
Czas wytworzenia: 2003-06-04 14:56:07
Czas publikacji: 2003-06-04 14:56:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak