Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06.12.2007 r. z wniosku Gminy Potworów w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 3447008 Rdzów – Mokrzec – Grabowska Wola odcinek Mokrzec – Grabowa gm. Potworów od km 3+242 do km 5+392 o długości 2,150 km nr ewid. działek: 255, 1048, 890.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06.12.2007 r. z wniosku Gminy Potworów w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 3447008 Rdzów – Mokrzec – Grabowska Wola odcinek Mokrzec – Grabowa gm. Potworów od km 3+242 do km 5+392 o długości 2,150 km nr ewid. działek: 255, 1048, 890.
2007-12-07 13:03:24
Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę – wymianę istniejących dwóch podziemnych zbiorników jednopłaszczowych na jeden podziemny zbiornik dwupłaszczowy w miejscowości Gielniów nr ewid. działki –3203.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę – wymianę istniejących dwóch podziemnych zbiorników jednopłaszczowych na jeden podziemny zbiornik dwupłaszczowy w miejscowości Gielniów nr ewid. działki –3203.
2007-11-26 14:47:41
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1215 na działce położonej w miejscowości Przysucha

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1215 na działce położonej w miejscowości Przysucha
2007-11-19 15:34:46
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wymianę istniejących dwóch podziemnych zbiorników jednopłaszczowych na jeden podziemny zbiornik dwupłaszczowy stacji paliw płynnych w miejscowości Gielniów.

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wymianę istniejących dwóch podziemnych zbiorników jednopłaszczowych na jeden podziemny zbiornik dwupłaszczowy stacji paliw płynnych w miejscowości Gielniów.
2007-10-31 07:59:47
Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla LAFARGE- DACHY Spółka z o.o. Zakład Produkcji Dachówek w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 25, 26-400 Przysucha na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla LAFARGE- DACHY Spółka z o.o. Zakład Produkcji Dachówek w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 25, 26-400 Przysucha na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania
2007-10-12 13:39:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Radomki w km 78+400 z oczyszczalni ścieków w Wieniawie, gmina Wieniawa, powiat przysuski, województwo mazowieckie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Radomki w km 78+400 z oczyszczalni ścieków w Wieniawie, gmina Wieniawa, powiat przysuski, województwo mazowieckie.
2007-07-25 08:25:45
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków do rzeki Radomki w km 78+400 z oczyszczalni ścieków w Wieniawie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków do rzeki Radomki w km 78+400 z oczyszczalni ścieków w Wieniawie”
2007-07-25 08:20:41
Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Płytek Ceramicznych „PRZYSUCHA” SA z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, 26-400 Przysucha (Regon 670963389) na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów klinkierowych za pomocą wypalania w piecu tunelowym.

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Płytek Ceramicznych „PRZYSUCHA” SA z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysłowej 56, 26-400 Przysucha (Regon 670963389) na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów klinkierowych za pomocą wypalania w piecu tunelowym.
2007-04-13 08:55:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ulicy Kusocińskiego, Tarnowskiej i Sportowej w Przysusze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ulicy Kusocińskiego, Tarnowskiej i Sportowej w Przysusze.
2007-03-22 14:10:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii oświetlenia drogowego ulicy Przemysłowej w Przysusze w pasie drogi wojewódzkiej nr 727.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę linii oświetlenia drogowego ulicy Przemysłowej w Przysusze w pasie drogi wojewódzkiej nr 727.
2007-03-22 14:06:41
Do góry