Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

Obwieszczenie
2011-12-23 08:14:43
Decyzja Nr ŚL.6222.5.5.2011.DJ.KZ o zmianie decyzji z dnia 10 października 2007 roku, znak ŚL.7644/PZ/2i/2006,2007 na wniosek strony tj. MONIER Spółka z o.o. w Opolu

Decyzja Nr ŚL.6222.5.5.2011.DJ.KZ o zmianie decyzji z dnia 10 października 2007 roku, znak ŚL.7644/PZ/2i/2006,2007 na wniosek strony tj. MONIER Spółka z o.o. w Opolu
2011-12-19 09:32:48
Obwieszczenie Starosty Przysuskiego o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie pod numerem 2011/A/0036 danych wniosku wniesionego przez MONIER Spółka z o.o. w Opolu

Obwieszczenie Starosty Przysuskiego o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie pod numerem 2011/A/0036 danych wniosku wniesionego przez MONIER Spółka z o.o. w Opolu
2011-10-01 10:14:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MONIER Spółka z o.o. w Opolu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Przysuskiego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MONIER Spółka z o.o. w Opolu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Starostę Przysuskiego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania
2011-10-01 10:11:34
Decyzja Nr AB.6740.2.50.2011 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę i budowę obiektów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół

Decyzja Nr AB.6740.2.50.2011 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę i budowę obiektów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Odrzywół
2011-04-08 14:08:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2011-04-01 13:04:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2011-04-01 12:57:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2011-04-01 12:50:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Rusinów - Kochanów, nr ewid. działki: 821.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Rusinów - Kochanów, nr ewid. działki: 821.
2011-03-19 19:06:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Politów – Ninków, nr ewid. działki: 1194.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę drogi gminnej Politów – Ninków, nr ewid. działki: 1194.
2011-03-19 19:03:24
Do góry