Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadamia się, że w dniu 20.08.2014 r. w Ruszkowicach odbędzie się ustalenie granic działek nr 1424, 1423, 1425, 1410, 1525, 1527 położonych w obrębie Ruszkowice, gmina Borkowice, powiat przysuski.
2014-08-08 11:12:02
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek

Geodeta mgr inż. Marcin Biernat zawiadamia, że w dniu 17.09.2014 r. o godz. 1200 w miejscowości Rozwady, gm. Gielniów, przy działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym o numerze adresowym Bród 3 nastąpi rozpoczęcie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1324 (zapisana w KW 24502) z działkami sąsiednimi tj. 1439, 1441, 1443, 1445, 1453.
2014-08-06 13:47:03
Ogłoszenie o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

 Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z załączonym ogłoszeniem.
2014-03-21 07:33:42
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Poniżej załączamy ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Zachęcamy do zapoznania się z nim.
2014-01-02 09:22:52
Do góry