Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Przysuskiego 

 

Zawiadamiam, że 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 rozpocznie się  XXI sesja Rady Powiatu w Przysusze.

 

Proponowany porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu V kadencji w dniu 30 sierpnia 2017 r.

 1. Otwarcie XXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
 4. Zapytania i interpelacje.
 5. Informacja o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przysusze na rzecz rolników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Statucie i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
 7. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę Nr XVIII/141/2017 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok realizowanych przez Powiat Przysuski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Przysuskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2017 – 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 13. Informacja o pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Powiatu w Przysusze.
 

Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Leopold Modrzecki
Czas wytworzenia: 2017-08-22 12:27:18
Czas publikacji: 2017-08-22 12:27:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry