Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r. 

 

Ogłoszenie  wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie  realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

 

W oparciu o protokół z prac Komisji Konkursowej dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy OSKAR ul. Radomska 29 lok Stadion, 26-400 Przysucha
ubiegający się o dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 40 000,00 zł.

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie

 UZASADNIENIE

Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej była 1 oferta, którą złożył

Miejski Klub Sportowy OSKAR ul. Radomska 29 lok Stadion 26-400 Przysucha.

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu wobec powyższego proponuje się dokonanie wyboru tego oferenta  do realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka nożna wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

Załączniki

Skan ogłoszenia

Data: 2017-07-04 11:13:02 Rozmiar: 348.1k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Zarządu Powiatu w Przysusze Nr 63 z 4.07.2017

Data: 2017-07-05 13:21:59 Rozmiar: 107.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 146
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Borycki
Osoba odpowiedzialna za informację : Marian Niemirski
Czas wytworzenia: 2017-07-04 11:11:50
Czas publikacji: 2017-07-05 13:20:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry