Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r. 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

 

W oparciu o protokół z prac Komisji Konkursowej dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Młodzieżową Akademię Piłki Siatkowej w Przysusze ul. Skowyry 32/10, 26-400 Przysucha ubiegającą się o dotację na wsparcie zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 10 000,00 zł.

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ujęte w ogłoszeniu o konkursie

 UZASADNIENIE

Przedmiotem oceny Komisji Konkursowej była 1 oferta, którą złożyła

Młodzieżowa Akademia Piłki Siatkowej w Przysusze ul. Skowyry 32/10, 26-400 Przysucha

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu wobec powyższego proponuje się dokonanie wyboru tego oferenta  do realizacji zadania publicznego pod nazwą: upowszechnianie kultury fizycznej – piłka siatkowa wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego na okres 2017r.

 

Załączniki

Skan ogłoszenia

Data: 2017-07-04 11:11:29 Rozmiar: 351.86k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Zarządu Powiatu w Przysusze Nr 64 z 4.07.2017

Data: 2017-07-05 13:24:21 Rozmiar: 104.49k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 147
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Borycki
Osoba odpowiedzialna za informację : Marian Niemirski
Czas wytworzenia: 2017-07-04 11:09:05
Czas publikacji: 2017-07-05 13:22:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry