Informacje o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Informacja o adresach i godzinach pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu przysuskiego - od dnia 2 stycznia 2019 roku

 

Herb powiatu

Starostwo Powiatowe w Przysusze zaprasza mieszkańców Powiatu Przysuskiego do korzystania z  darmowej pomocy prawnej( na etapie przedsądowym) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Informujemy, że jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Powiatowej Administracji Zespolonej w Przysusze, ul.Szkolna 7 tel. 483623997.
Punkt  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1130.  

Drugi punkt działa w gminach Powiatu Przysuskiego :

  1. KLWÓW, ul. Opoczyńska 35 – poniedziałek  od 7 30 do 1130 ,
  2. ODRZYWÓŁ, ul. Warszawska 53 – poniedziałek  od 1145 do 1545 ,
  3. POTWORÓW, ul. Radomska 2 A – wtorek  od 1200 do 1600
  4. BORKOWICE, ul. ks. J. Wiśniewskiego 7 – środa  od 800 do 1000
  5. GIELNIÓW, ul. Plac Wolności 75  – środa od 1015 do 1215
  6. RUSINÓW, ul. Żeromskiego 4 – środa od 1230 do 1430
  7. WIENIAWA, ul. Kochanowskiego 88 – piątek od 1145 do 1345

Do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są uprawnieni: kobiety w ciąży,  młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

 

 
Liczba odwiedzin : 910
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Przysusze
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Nielipińska
Czas wytworzenia: 2018-12-28 08:46:07
Czas publikacji: 2018-12-28 08:47:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak